A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP HUYỆN

 

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ

Số:    20/KH-THĐM

                                                 

                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 
 
                                                                         Đông Mỹ, ngày 14 tháng 02 năm 2022
 
KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp huyện

Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 21/BTC-TNTV  ngày 07 tháng 12 năm 2021 của BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt về việc Hướng dẫn tổ chức kì thi Sơ khảo cấp huyện, thi Hương, thi Hội sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 532/PGD&ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 cấp Tiểu học;

Căn cứ lịch thi cấp huyện của BTC Hội thi sân chơi “Trạng nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2021 – 2022;

Trường Tiểu học Đông Mỹ xây dựng  kế hoạch cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp huyện năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

  - Giúp HS tiếp cận công nghệ 4.0 vừa phát triển tư duy ngôn ngữ, hiểu tinh hoa văn hóa dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước.

            - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập, tạo ra sân chơi trực tuyến môn Tiếng Việt cho học sinh.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện.

- Tạo cơ hội để các em HS trong trường củng cố vốn tiếng Việt của mình và tìm hiểu tri thức mới.

- Nâng cao nhu cầu học và sử dụng Tiếng Việt trong nhà trường.

2. Yêu cầu

- HS phải vượt qua kì thi cấp trường qua vòng 16 (có danh sách kèm theo do BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt lựa chọn ).

 - Tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet dành cho học sinh tiểu học bảo đảm: đúng Thể lệ cuộc thi tự nguyện, an toàn, nghiêm túc, thân thiện, không tạo áp lực đối với học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh, có tác dụng giáo dục.

- Khuyến khích, động viên, hướng dẫn, tạo điều kiện cho HS tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện nhưng không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn (tránh gây áp lực cho HS, CMHS).

II. TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP HUYỆN

1. Đối tượng tham gia dự thi

- Học sinh toàn trường từ khối 1 đến khối 5 (tự nguyện)

2. Thời gian, hình thức dự thi

- Hình thức: Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, nhà trường tổ chức thi online trên trang http://trangnguyen.edu.vn.

- Thời gian: Ngày 18/02/2022 (thứ sáu). Cụ thể như sau:

Ca thi

Khối

Thời gian thi

Thời gian thi lại

(Nếu gặp sự cố ở ca thi trước)

Ca 1

Khối

 1, 2, 3, 4, 5

Ngày 18/02/2022:

Từ 14h00’ đến 15h00’

Ngày 18/02/2022:

Từ 16h00’ đến 17h00’

3. Điều kiện tham gia dự thi 

- Học sinh đã vượt qua vòng thi cấp trường và được BTC lựa chọn trên tiêu chí: lấy 60% số HS đã tham gia thi cấp trường vòng 16 theo thứ tự từ cao đến thấp.

- Học sinh tham gia thi cấp huyện phải có ít nhất 01 thiết bị (máy tính vừa vào phòng zoom, vừa vào web để thi), nếu thi bằng điện thoai cần phải có 2 thiết bị (1 thiết bị điện thoại vào phòng zoom, 01 thiết bị điện thoại vào hệ thống):

+ 1 thiết bị để đăng nhập vào trang web http://trangnguyen.edu.vn,

+ 1 thiết bị có camera ghi lại quá trình HS thi đảm bảo công bằng, khách quan trong quá trình thi.

4. Nội dung

Thi Trạng nguyên Tiếng Việt vòng 17

5. Phân công nhiệm vụ

5.1. Ban giám hiệu

+ Phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp huyện.

+ Lên lịch thi.

+ Triển khai kế hoạch, thông báo cho GVCN có HS tham dự, GV tin học

+ Giám sát GV coi thi, HS thi.

5.2. Giáo viên chủ nhiệm

- Triển khai kế hoạch, thông báo lịch thi, nội quy, quy chế và các yêu cầu, hướng dẫn,... khi HS tham gia dự cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện tới 100% CMHS, HS.

- Gửi danh sách HS đủ điều kiện đăng kí tham gia dự thi gửi cho CMHS, HS

- Coi thi HS nghiêm túc, đúng quy chế.

- Hỗ trợ HS liên hệ với GV tin học nếu HS gặp sự cố về thiết bị hoặc trên hệ thống về tài khoản, mật khẩu trong thời gian thi cấp huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu nhà trường phân công.

5.3 Giáo viên Tin học

- Nhận mã ca thi cho HS theo từng khối lớp trên hệ thống (từ PGD huyện Thanh Trì hoặc từ BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt)

- Trực, liên hệ BTC cuộc thi giúp GVCN nếu HS gặp sự cố về thiết bị hoặc trên hệ thống về tài khoản, mật khẩu trong thời gian thi cấp huyện theo số điện thoại 1900633330; 0913032415 để được hỗ trợ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu nhà trường phân công.

5.4. Một số lưu ý khi tổ chức thi cấp huyện

a. Đối với Học sinh, CMHS

- Đăng nhập vào phòng zoom của phòng thi (GVCN sẽ gửi địa chỉ phòng zoom) theo cấu trúc <HỌ VÀ TÊN – LỚP> trước giờ thi 30 phút.

- Đăng nhập vào trang web http://trangnguyen.edu.vn bằng duy nhất 1 tài khoản đã đăng kí và thi cấp trường.

- Nghe các thầy cô kiểm diện, báo cáo nếu thiết bị trục trặc hoặc có vấn đề về Tài khoản và Tên đăng nhập trên hệ thống.

- Trong quá trình làm bài thi, đặt thiết bị có camera ở vị trí giúp giáo viên quan sát được HS làm bài, bật mic trong thời gian thi (ngồi thi ở nơi yên tính không có tiếng ồn)

- Sau khi gửi bài thi kết thúc, CMHS (hoặc HS) chụp hình ảnh và kết quả thi nếu không khớp với kết quả trên hệ thông để nhà trường còn kịp thời xử lý.

b. Đối với giáo viên coi thi.

- Phân công giám thị coi thi: Dồn số HS các lớp có số HS dự thi ít hơn 17 HS sao cho mỗi phòng thi tối đa không quá 30 HS, 2 giám thị/1 phòng thi (2GVCN/1 phòng thi; có danh sách đính kèm)

- Trước giờ thi chính thức 30 phút, giáo viên mở phòng zoom cho HS vào. 

- Kiểm diện số HS tham gia, kiểm tra tài khoản đăng nhập của HS khớp với tài khoản đã đăng kí với nhà trường.

- Cung cấp mã số thi cho HS trước giờ thi chính thức 5 phút.

- Trong quá trình thi, giám thị yêu cầu HS làm bài độc lập, không có sự hỗ trợ của các thành viên khác, bật camera để giám thị bao quát được quá trình làm bài của thí sinh. Nếu phát hiện hành vi gian lận, kết quả của thí sinh dự thi sẽ không được công nhận. Nếu phát hiện HS có hiện tượng dùng hai tài khoản trên cùng một máy hoặc sử dụng phần mềm không hợp lệ thì giám thị yêu cầu HS ngừng làm bài, kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết.

- Khi có sự cố trong phòng thi, đ nghị giám thị coi thi báo trực tiếp cho GV Tin học - cô giáo Trần Minh Phương.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên Internet cấp huyện năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Đông Mỹ. Đ nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường phối hợp triển khai thực hiện. Tùy theo diễn biến tình hình dịch Covid-19 và chỉ đạo của ban tổ chức, nhà trường sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần thông tin kịp thời về Ban giám hiệu để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- GVCN; GV Tin học; HS; CMHS;

- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Tuyết Mai

                                              

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁM THI COI THI ĐẤU TRẠNG NGUYÊN TIỀNG VIỆT CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2021 -2022

( Ban hành kèm theo KH số 20/KH- THĐM ngày 14 tháng 02 năm 2022 của trường Tiểu học Đông Mỹ)

 

STT

Phòng thi

Lớp

Số HS dự thi

Giám thị 1

 

Giám thị 2

ID; Ps

( Đ/c phòng zoom của GT1)

 

1

Phòng 1

(19 HS)

1A

6

GVCN lớp 1C

GVCN lớp 1E

ID: 4345910049

MK: 123456

2

1C

13

3

Phòng 2

(19 HS)

1B

3

GVCN lớp 1B

GVCN lớp 1D 

ID: 3645955083

 MK 2022

4

1D

12

5

1E

4

6

Phòng 3

(29 HS)

2A

25

GVCN lớp 2A

GVCN lớp 2E

ID: 438 9626 513
PASS: 123456

7

2B

1

8

2C

1

9

2E

2

10

Phòng 4

(28 HS)

3A

17

GVCN lớp 3A

GVCN lớp 3C

ID:7967281984

PASS: m2rKC5

11

3B

4

12

3C

7

13

Phòng 5

(22 HS)

4A

22

GVCN lớp 4A

GVCN lớp 4D

ID: 635 592 9717
PASS: 4a

14

Phòng 6

(19 HS)

4C

7

GVCN lớp 4C

GVCN lớp 4E

ID: 2991252314

 PASS: 123456

15

4D

3

16

4E

4

17

4G

4

18

4H

1

19

Phòng 7

(18 HS)

5A

8

GVCN lớp 5A

GVCN lớp 5E

ID: 3713194143

PASS: 123456

 

 

20

5B

4

21

5E

6

22

Phòng 8

(17 HS)

5D

2

GVCN lớp 5C

GVCN lớp 5D

ID: 9153861854

PASS: 111222333

 

23

    5C

15

Danh sách trên có 8 phòng thi

Ghi chú: 4  lớp không có HS tham gia thi: 2D, 3D, 3E, 4B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 1.105