A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

  UBND HUYỆN THANH TRÌ                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:  19 /KH-THĐM                                                                                               Đông Mỹ, ngày 14 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

  Tổ chức Vòng chung kết cấp trường sân chơi “Đấu trường Toán học VioEdu” 

dành cho học sinh trường Tiểu học Đông Mỹ 

Năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ công văn số 356/SGDĐT- GDPT ngày 31 tháng 01năm 2021của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông;

Căn cứ công văn số 203/CV-FPT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của công ty Cổ phần FPT thuộc tập đoàn FPT về việc đề nghị triển khai “”Đấu trường Toán học”” cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Thanh Trì

Trường Tiểu học Đông Mỹ xây dựng Kế hoạch Tổ chức thi “”Đấu trường Toán học” cấp trường cho học sinh trường Tiểu học Đông Mỹ năm học học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú qua đó góp phần củng cố và nâng cao kiến thức, nuôi dưỡng niềm đam mê và lan tỏa tình yêu Toán học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như một phương thức học tập tích cực, chủ động, thân thiện, lành mạnh dành cho học sinh Tiểu học.

Là dịp để nhà trường có thêm những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai dạy học toán bằng việc ứng dụng CNTT qua đó nâng cao chất lượng dạy học, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán học.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thời gian tổ chức

Căn cứ trên tình hình thực tế lịch thi của BTC, lịch làm việc của nhà trường, trường Tiểu học Đông Mỹ lựa chọn thời gian các ca thi cụ thể trong bảng sau:

Ngày

Ca thi

Giờ thi

Khối lớp

Thứ 3

(ngày 22/02/2022)

1

13h30 - 13h50

3

2

14h20 - 14h40

2

3

15h10 - 15h30

1

4

16h00 – 16h20

4

5

16h50 – 17h10

5

2. Hình thức tổ chức

Sử dụng hình thức thi gián tiếp online qua phòng zoom (nếu hs thi bằng  điện thoại cần 2 thiết bị) đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng theo tinh thần của sân chơi.

Học sinh thi online như các vòng Sơ loại dưới sự giám sát của giáo viên theo sự phân công của nhà trường.

3. Nội dung Vòng chung kết cấp Trường

Cấu trúc đề thi: 50 câu hỏi. 

Thời gian: 20 phút/vòng thi, tính từ thời điểm ca thi bắt đầu mở ra. Học sinh vào muộn sẽ bị giảm thời gian làm bài.

Nội dung thi: 40 câu hỏi Toán học và 10 câu hỏi IQ.

           Bộ đề thi được khởi tạo sẵn trên hệ thống, mỗi ca thi có bộ đề riêng và tương đồng về mức độ.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI

1. Điều kiện dự thi và nội quy:

Học sinh tham gia vòng thi cấp Trường phải đáp ứng đủ điều kiện đạt tổng 220 câu đúng sau 10 vòng sơ loại và được BTC của công ty Cổ phần FPT thuộc tập đoàn FPT lựa chọn (có danh sách đính kèm)

 Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 không được phép sử dụng bất kỳ loại máy tính cầm tay, không được sử dụng phần mềm giả lập máy tính cầm tay có sẵn trong máy tính hoặc trên mạng, không được sử dụng công cụ bảng tính excel trong quá trình thi.

  1. Cách thức tổ chức

 2.1 Giờ thi: Thông báo học sinh tham gia đúng ca thi (mỗi học sinh chỉ được tham gia thi 01 lần)

Giám sát học sinh thông qua hình thức gián tiếp qua các phần mềm họp trực tuyến Zoom

Tiêu chí đánh giá và lựa chọn học sinh tham gia thi cấp Huyện: Căn cứ vào thể lệ sân chơi được đính kèm cùng công văn số 675/KH&PGDĐT  được ban hành ngày 03/11/2021. Dựa trên kết quả của vòng thi cấp trường để chọn cử tối đa 30% học sinh thi trận cấp Trường để tham gia vòng chung kết cấp TP/Huyện.

3. Những lưu ý khi tổ chức vòng thi cấp trường:

    1. Đối với nhà trường

 Phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp trường.

Lên lịch thi, tạo mã lớp; Phân công CB coi thi dựa trên tình hình thực tế trước ngày thi chính thức. Tổ chức thi online nên tạo phòng họp sớm và yêu cầu học sinh tham gia phòng họp trước 30’ để điểm danh, kịp thời hỗ trợ học sinh nếu có sự cố phát sinh.

  Triển khai kế hoạch, thông báo cho GVCN có HS tham dự, GV tin

            Giám sát giám thị coi thi, HS tham gia thi

2.2. Đối với giám thị coi thi

 *Giáo viên tin học: Tạo mã ca thi cho HS theo từng khối lớp trên hệ thống.

    Đến giờ thi yêu cầu học sinh ấn F5 để tải lại trang.

    Kết thúc toàn bộ các ca thi của 1 khối, xuất Bảng xếp hạng để lựa chọn học sinh tham gia vòng thi cấp Huyện.

    Những tình huống phát sinh khác cần liên hệ ngay cán bộ đầu mối FPT để được hỗ trợ.

                     Thời gian cho học sinh phúc khảo không quá 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.

          * Giáo viên chủ nhiệm: Triển khai kế hoạch, thông báo lịch thi, nội quy, quy chế và các yêu cầu, hướng dẫn,... khi HS tham gia dự cuộc thi tới CMHS, HS.

         * Giám thị coi thi: Phân công giám thị coi thi: Đ/c Mai, đ/c Trung, đ/c Thảo giám sát GV coi thi, HS thi.

           Giám thị các phòng thi:  Dồn số HS các lớp có số HS dự thi ít hơn 17 HS sao cho mỗi phòng thi tối đa không quá 30 HS, 2 giám thị/1 phòng thi (danh sách đính kèm)

 Coi thi HS nghiêm túc, đúng quy chế.

 Hỗ trợ HS liên hệ với GV tin học nếu HS gặp sự cố về thiết bị hoặc trên hệ thống về tài khoản, mật khẩu trong thời gian thi cấp trường.

 Trước giờ thi chính thức 30 phút, giáo viên mở phòng zoom cho HS vào. 

 Kiểm diện số HS tham gia, kiểm tra tài khoản đăng nhập của HS

 Cung cấp mã số thi cho HS trước giờ thi chính thức 5 phút.

 Trong quá trình thi, giám thị yêu cầu HS làm bài độc lập, không có sự hỗ trợ của các thành viên khác, bật camera để giám thị bao quát được quá trình làm bài của thí sinh. Nếu phát hiện hành vi gian lận, kết quả của thí sinh dự thi sẽ không được công nhận. Nếu phát hiện HS có hiện tượng dùng hai tài khoản trên cùng một máy hoặc sử dụng phần mềm không hợp lệ thì giám thị yêu cầu HS ngừng làm bài, kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết.

Khi có sự cố trong phòng thi, đề nghị giám thị coi thi báo trực tiếp cho GV Tin học - cô giáo Trần Minh Phương.

Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu nhà trường phân công.

2.3. Đối với CMHS, HS

Đăng nhập vào phòng zoom của phòng thi (GVCN sẽ gửi địa chỉ phòng zoom) theo cấu trúc <HỌ VÀ TÊN – LỚP> trước giờ thi 30 phút.

 Nghe các thầy cô kiểm diện, báo cáo nếu thiết bị trục trặc hoặc có vấn đề về Tài khoản và Tên đăng nhập trên hệ thống

         Kiểm tra kỹ tài khoản đăng nhập (tên đăng nhập & mật khẩu) trước khi tham gia dự thi, đảm bảo tài khoản tham gia dự thi phải là tài khoản nhà trường cấp. Thi đấu trực tuyến qua hệ thống:  www.vio.edu.vn

 Đến giờ thi ấn nút F5 để tải lại trang.

 Không thi cùng lúc trên nhiều thiết bị hoặc nhiều trình duyệt khác nhau. 

 Khi gặp sự cố trong quá trình thi cần thông báo ngay với giám thị coi thi để được hỗ trợ. Trong quá trình làm bài thi, đặt thiết bị có camera ở vị trí giúp giáo viên quan sát được HS làm bài, bật mic trong thời gian thi (ngồi thi ở nơi yên tính không có tiếng ồn)

         Sau khi gửi bài thi kết thúc, CMHS (hoặc HS) chụp hình ảnh và kết quả thi nếu không khớp với kết quả trên hệ thông để nhà trường còn kịp thời xử lý.

        Kết thúc bài thi cần thông báo với giám thị coi thi để được xác nhận kết quả.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi Đấu trường Toán học trên Internet cấp trường năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Đông Mỹ. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần thông tin kịp thời về Ban giám hiệu để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- GVCN; GV Tin học; HS; CMHS;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

        

                    Trần Thị  Tuyết Mai

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC CẤP TRƯỜNG, NH 2021-2022

(Ban hành theo Quyết định số 19/QĐ – THĐM ngày 14 tháng 02 năm 2022 của trường Tiểu học Đông Mỹ)

STT

Phòng thi

Lớp

Số HS dự thi

Giám thi 1

Giám thị 2

Địa chỉ phòng  zoom

(Lấy theo địa chỉ phòng zoom của GT1)

 

1

Phòng 1

1A

19

GVCN lớp 1A

Đ/c Ngân

ID: 5881974600

PASS: 123456

2

Phòng 2

1B

20

GVCN lớp 1B

Đ/c Cúc

ID: 3645955083

PASS: 2022

3

Phòng 3

1C

29

GVCN lớp 1C

Đ/c M Hà

ID: 4412425564

 PASS: 2021

4

Phòng 4

1D

32

GVCN lớp 1D

Đ/c Nhung

ID: 998 341 7453

PASS: 123456

5

Phòng 5

1E

26

GVCN lớp 1E

Đ/c V Anh

ID: 8757537353

PASS: 123456

6

Phòng 6

2A

35

GVCN lớp 2A

Đ/c Giang

ID: 4389626513

PASS: 123456

7

 

Phòng 7 

2B

6

GVCN lớp 2E

Đ/c T Anh

ID: 7955571654

 PASS: 2e

2E

16

8

Phòng 8

2D

9

GVCN lớp 2C

Đ/c L Hương

ID: 5908490004

PASS: 123456

2C

12

9

Phòng 9

3A

28

GVCN lớp 3A

Đ/c Tâm

ID: 7967281984

PASS: m2rKC5

10

Phòng 10

3C

20

GVCN lớp 3C

Đ/c Huế

ID: 7648799163

PASS: 123456

11

Phòng 11

3B

4

GVCN lớp 3D

Đ/c Diệp

ID: 7095886088

PASS: 880034

3D

9

3E

3

12

Phòng 12

4A

25

GVCN lớp 4A

Đ/c Q Anh

ID: 635 592 9717

 PASS: 4a

13

Phòng 13

4C

9

GVCN lớp 4C

Đ/c Tr Hoa

ID: 795 557 1654

PASS: 2e

4D

3

4E

3

4G

3

4H

4

14

Phòng 14

5A

14

GVCN lớp 5A

Đ/c Hằng B

ID: 3713194143

PASS: 123456

5B

3

5D

3

5E

5

15

Phòng 15

5C

26

GVCN lớp 5C

Đ/c B Giang

ID: 9153861854

PASS: 111222333

 

Lớp 4B không có HS dự thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 09 : 1.105