• Nguyễn Thị Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Tổ trưởng tổ 5
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986617238
  • Email:
   nguyenthithanhphuonggv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Tổ trưởng tổ 4
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988175958
  • Email:
   thohoalacanh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Tổ trưởng tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0973206268
  • Email:
   bichhuong.bich@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Tổ trưởng tổ 2
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0973351647
  • Email:
   thao.thao332@gmail.com
 • Phạm Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Tổ trưởng tổ 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0389943923
  • Email:
   phamthihue2641970@gmail.com
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 1.104